Resevalna vozila v ZD

Vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Idrija je pripravilo novinarsko konferenco, na kateri je zbranim medijem predstavilo poslovanje v lanskem letu, projekte, ki so vplivali na organizacijo dela v zavodu, beseda je tekla tudi o kadrovski strukturi, izzivih, novih investicijah in načrtih, ki nas čakajo v tem letu.

Poslovanje kljub 2,2 odstotni izgubi uspešno – največji izziv so kadri

Na novinarski konferenci je direktorica ZD Idrija Marija Magajne uvodoma ocenila, da je bilo poslovanje zavoda v preteklem letu zadovoljivo, navkljub dejstvu, da smo zabeležili presežek odhodkov nad prihodki, smo namreč uspeli zagotavljati vse storitve v predpisanem obsegu do ZZZS. Kot je med drugim poleg direktorice izpostavila tudi strokovna vodja Ana Ogrič Lapajne, smo lani največ težav imeli na kadrovskem področju – zaradi upokojitve redno zaposlenega specialista ginekologije in porodništva trenutno ambulante redno nadomeščamo z dvema pogodbenikoma, redno zaposlitev specialistke pa načrtujemo še v prvi polovici tega leta. Poleg tega bomo letos zaposlili prvega specializanta pediatrije, in sicer v mesecu novembru, trenutno pa imamo še tri specializantke pediatrije in tri specializantke družinske medicine, med katerimi bo prva specializacijo zaključila konec letošnjega leta.

V letošnjem letu smo dodatno pridobili program zobozdravstva, tako je v ZD Idrija zaposlenih šest zobozdravnic, ki pokrivajo odraslo ter mladinsko in otroško populacijo.

V ambulantah smo uvedli elektronsko naročanje

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki sta jo lani sprejela Evropski parlament in svet in je prinesla vrsto novosti na področju varstva osebnih podatkov, smo se v ZD Idrija odločili, da bomo v ambulante in službe postopno uvedli e-naročanje preko varne povezave.  V želji, da bi pacientom olajšali elektronsko obliko naročanja na zdravstvene obravnave v okviru obravnave v ZD Idrija, smo se v prvi fazi odločili, da pacientom ponudimo možnost spletnega naročanja, vanj pa smo vključili vse splošne ambulante (v ZD Idrija in ZP Cerkno). Komunikacija s pacienti preko običajne elektronske pošte vsled varovanja osebnih podatkov in evropskih direktiv namreč ni več sprejemljiva.

Intenzivno delamo na projektih

Veliko smo delali na projektih, med katerimi osrednje mesto zavzema projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V novoustanovljenem Centru za krepitev zdravja (CKZ) ZD Idrija, ki deluje kot samostojna enota v zdravstvenem domu, zagotavljamo celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. V tako oblikovanem CKZ so poleg diplomiranih medicinskih sester zaposlene še psihologinja, dietetičarka in kineziologinja. V tem letu smo postavili tudi novo spletno mesto CKZ.

Poleg navedenega projekta intenzivno izvajamo projekt SOPA, katerega osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. ZD Idrija v tem delu sodeluje s Centrom za socialno delo Idrija, projekt pa se bo v ZD Idrija zaključil konec prihodnjega leta.

Reorganizacija dela v NMP in novo reševalno vozilo

Na novinarski konferenci je vodja enote NMP v ZD Idrija Tine Pavšič spregovoril še o reorganizaciji dela v enoti, kjer smo zaposlili dodaten kader, uspešno smo izobrazili prve posredovalce ter vzpostavili sistem nadzora javno dostopnih defibrilatorjev.

Največja pridobitev ZD Idrija pa je zagotovo novo reševalno vozilo, vredno okrog 140.000 evrov, ki smo ga financirali z lastnimi sredstvi. Občina Idrija se je v aprilu s pooblastilom cerkljanske občine prijavila tudi na razpis Ministrstva za zdravje, če bodo uspešni na državnem razpisu, bomo vozni park ZD Idrija v tem letu posodobili še za eno reševalno vozilo.

O novinarski konferenci so poročali tudi:

Delo:

https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/v-garazi-novo-resevalno-vozilo-kljucni-vendarle-kadri-175320.html

Idrija.com:

http://www.idrija.com/

KategorijaObvestila

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112