Zdravstveni dom je bil zgrajen leta 1983, posvečen pa je dr. Pavli Jerina – Lah, nekdanji zdravnici v Partizanski bolnici Pavli.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija želimo vsem prebivalkam in prebivalcem občin Idrija in Cerkno ter drugim uporabnikom v okviru materialnih danosti zagotoviti najvišjo mogočo kakovost zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Intenzivno izvajamo promocijo zdravja in razvijamo zdrav življenjski slog med prebivalci. Skrbimo za stalno strokovno rast in spodbujanje zaposlenih za boljše delovanje zavoda. Načrtujemo, izvajamo in stalno izboljšujemo delovne postopke. Napredek v razvoju zdravstvenih dejavnosti je pomemben prav tako kot razvoj gospodarstva in drugih dejavnosti, na območju, kjer delujemo in izvajamo naše poslanstvo.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija želimo ohraniti in še dograditi zaupanje med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev. Želimo ohraniti ugled Zdravstvenega doma in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti. Ustvarjamo prijazno okolje za zaposlene in naše obiskovalce.

Več informacij o Zdravstvenem domu Idrija dobite v Katalogu informacij javnega značaja.

mag. Tomaž Glažar

Direktor
05 37 34 202

Miloš Simov

Strokovni vodja

Zdenka Vihtelič

Glavna medicinska sestra
05 37 34 254

Branka Florjančič

Pomočnik direktorja za pravne zadeve
05 37 34 211

Maja F. Trpin

Poslovna sekretarka, Odnosi z javnostmi
05 37 34 202

ČLANI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je najvišji organ Zdravstvenega doma Idrija. Mandat sveta je 4 leta.

Člani sveta zavoda ZD Idrija v mandatu 2024 – 2028 so:

  • Bogdan Tušar, predsednik (Občina Idrija)
  • Melita Gantar, podpredsednica (ZD Idrija)
  • Klavdija Kobal Straus, članica (Občina Idrija)
  • Vesna Čuk, članica (Občina Cerkno)
  • Gabrijela Hladnik, članica (ZZZS)
  • Matic Vidmar, član (ZD Idrija)
  • Neja Poljanec, članica (ZD Idrija)

Povezava do Statuta ZD Idrija

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Zastopnik pacientovih pravic pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopniki pacientovih pravic na našem območju (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon 01 542 32 85) so:

  • Robert Cer (uradne ure: sreda, od 9.30h do 14.30, četrtek, od 14h do 19h in petek, od 14h do 19h), robert.cer.ext@gov.si
  • Duša Hlade Zore (uradne ure: ponedeljek, od 8h do 15h, uradne ure po telefonu do 11h in torek od 8h do 13h, uradne ure po telefonu do 11h), dusa.hlade-zore.ext@gov.si
  • Marjan Sušelj (uradne ure: sreda, od 14.30h do 19.30 in četrtek, od 7.00 do 14.00), marjan.suselj.ext@gov.si

PRITOŽBE, PRIPOMBE IN POHVALE

Vse pohvale, pritožbe ali pripombe, vezane na delo Zdravstvenega doma Idrija, bodo obravnavane v skladu z zakonodajo in internim Pravilnikom o reševanju pritožb v ZD Idrija.

Za reševanje pritožb je pristojen Tomaž Glažar, direktor zavoda.

Lahko se oglasite osebno ali nas pokličite po telefonu 05 37 34 202. Na voljo smo vam tudi na elektronskem naslovu: zd.idrija@zd-idrija.si.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation, skrajšano GDPR), ki sta jo sprejela Evropski parlament in svet (št. 2016/679) prinaša novosti na področju varstva osebnih podatkov. V pravni red EU je bila sprejeta z namenom zavarovati posameznika in njegove osebne podatke.

Glavni cilj uredbe je, poleg poenotenja pravic državljanov Evropske unije, tudi zvišati nivo varovanja osebnih podatkov, in sicer tako, da različni upravljavci podatkov zagotovijo primerno stopnjo varovanja glede na  občutljivost podatkov.

Varovanje osebnih podatkov v ZD Idrija

Spoštovanje zasebnosti državljana na vseh področjih življenja je v sedanjem času izjemno pomembno. V Zdravstvenem domu Idrija si bomo prizadevali, da bi osebne podatke posameznikov, tako pacientov, kot zaposlenih in drugih oseb, skrbno varovali.  

Za morebitna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vam je na voljo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

na elektronskem naslovu:dpo@omnimodo.si

telefonsko: 01 23 223 47

ali pisno na naslovu:

Omnimodo, Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v ZD Idrija, Barjanska cesta 68, Ljubljana

PROJEKTI

Zdravstveni dom Idrija je prejemnik sredstev iz operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije.

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19. Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19.

Cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Prispevek Evropske unije v operaciji znaša 66.495.000,00 EUR, od tega je Zdravstveni dom Idrija upravičen do 36.689,43 EUR.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

JAVNA NAROČILA IN PRODAJE