Zdravstveni dom v Idriji nosi uradni naziv Zdravstveni dom slovenske vojaške partizanske bolnice Pavla. Zgrajen je bil leta 1983, posvečen pa je dr. Pavli Jerina – Lah, nekdanji zdravnici v Partizanski bolnici Pavli.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija želimo vsem prebivalkam in prebivalcem občin Idrija in Cerkno ter drugim uporabnikom v okviru materialnih danosti zagotoviti najvišjo mogočo kakovost zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Intenzivno izvajamo promocijo zdravja in razvijamo zdrav življenjski slog med prebivalci. Skrbimo za stalno strokovno rast in spodbujanje zaposlenih za boljše delovanje zavoda. Načrtujemo, izvajamo in stalno izboljšujemo delovne postopke. Napredek v razvoju zdravstvenih dejavnosti je pomemben prav tako kot razvoj gospodarstva in drugih dejavnosti, na območju, kjer delujemo in izvajamo naše poslanstvo.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija želimo ohraniti in še dograditi zaupanje med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev. Želimo ohraniti ugled Zdravstvenega doma in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti. Ustvarjamo prijazno okolje za zaposlene in naše obiskovalce.

Več informacij o Zdravstvenem domu Idrija dobite v Katalogu informacij javnega značaja

Marija Magajne

Direktorica
05 37 34 202

Ana Ogrič Lapajne

Strokovna vodja

Nikita Primožič

Vodja finančno-računovodske službe
05 37 34 206

Magda Gnezda

Glavna medicinska sestra
05 37 34 254

Maja Filipič Trpin

Poslovna sekretarka, Odnosi z javnostmi
05 37 34 202

Urška Pavšič

Informator
05 37 34 200

ČLANI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je najvišji organ Zdravstvenega doma Idrija. Mandat sveta je 4 leta.

Člani sveta zavoda ZD Idrija v mandatu 2016 – 2020 so:

  • Bogdan Tušar, predsednik (Občina Idrija)
  • Matic Vidmar, podpredsednik (ZD Idrija)
  • Milovana Lukan, članica (Občina Idrija)
  • Antonija Dakskobler, članica (Občina Cerkno)
  • Tatjana Žun, članica (ZZZS)
  • Gregor Okiljević, član (ZD Idrija)
  • Silvij Straus, član (ZD Idrija)

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Zastopnik pacientovih pravic pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnici pacientovih pravic na našem območju (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana) sta: Mojca Mahkota (uradne ure: torek, od 13h do 19h in sreda, od 8.30 do 14.30) in Duša Hlade Zore (uradne ure: ponedeljek, od 8h do 15h in torek od 8h do 13h).

PRITOŽBE, PRIPOMBE IN POHVALE

Vse pohvale, pritožbe ali pripombe, vezane na delo Zdravstvenega doma Idrija, bodo obravnavane v skladu z Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ur. list RS št. 98/08) in internim Pravilnikom o reševanju pritožb v ZD Idrija.

Oseba za reševanje prvih pritožb je direktorica – Marija Magajne.

Lahko se oglasite osebno ali nas pokličite po telefonu 05 37 34 202, vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek med 11. in 12. uro. Na voljo smo vam tudi na elektronskem naslovu: zd.idrija@zd-idrija.si.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation, skrajšano GDPR), ki sta jo sprejela Evropski parlament in svet (št. 2016/679) prinaša novosti na področju varstva osebnih podatkov. V pravni red EU je bila sprejeta z namenom zavarovati posameznika in njegove osebne podatke.

Glavni cilj uredbe je, poleg poenotenja pravic državljanov Evropske unije, tudi zvišati nivo varovanja osebnih podatkov, in sicer tako, da različni upravljavci podatkov zagotovijo primerno stopnjo varovanja glede na  občutljivost podatkov.

Varovanje osebnih podatkov v ZD Idrija

Spoštovanje zasebnosti državljana na vseh področjih življenja je v sedanjem času izjemno pomembno. V Zdravstvenem domu Idrija si bomo prizadevali, da bi osebne podatke posameznikov, tako pacientov, kot zaposlenih in drugih oseb, skrbno varovali.  

Za morebitna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov, smo vam na voljo:

na elektronskem naslovu: zd.idrija@zd-idrija.si

ali  pisno na naslovu:

Zdravstveni dom Idrija, Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Otona Župančiča 3, Idrija.

ZAPOSLITVENI OGLASI

JAVNA NAROČILA IN PRODAJE

Obveščamo vas, da je v teku postopek javnega naročila: NAKUP VOZILA za izvajanje aktivnosti v…

Obveščamo vas, da je v teku postopek javnega naročila: Oskrba z laboratorijskimi reagenti in potrošnimi…

  1. JAVNA NAROČILA 

Obveščamo vas, da sta v teku postopka javnega naročila:

a) NAKUP VOZILA za izvajanje aktivnosti v okviru projekta “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih” – nakup okoljsko manj obremenjujočega blaga

Rok za oddajo ponudb: četrtek, 15.11.2018, vprašanja so možna do 12.11.2018.

Oznaka javnega naročila na portalu: JN007754/2018-W01

Dokumentacija: Dokumentacija vozilo projekt

b) Oskrba z laboratorijskimi reagenti in potrošnimi materiali

Oznaka javnega naročila na portalu: JN007472/2018-W01

Rok za oddajo ponudb: sreda, 14.11.2018, do 9. ure (preko sistema e-JN)

Dokumentacija: Dokumentacija razpisa – laboratorijski potrošni