Po vseh dosedanjih investicijah v stavbe in prostore Zdravstvenega doma Idrija v minulih letih (energetska sanacija, “italijanski del”), se bo v prihodnjih tednih začela nova, usmerjena v ureditev avstrijskega dela objekta »starega« zdravstvenega doma. Po dokončanih gradbenih delih bomo tja preselili dejavnosti iz novejšega objekta zdravstvenega doma, da bi pridobili prostor za ureditev satelitskega urgentnega centra.

Dela, ki bodo obsegala predvsem notranjo obnovo avstrijske stavbe zdravstvenega doma, se bodo predvidoma začela v decembru, trajala pa naj bi do poletja prihodnje leto. Še pred zaključkom del namerava idrijska občina preko javnega naročila izvesti nakup opreme, tako da bi bili lahko prostori ob koncu leta 2024 pripravljeni za vselitev programov ZD Idrija.

V obnovljeno stavbo se bodo preselile ambulante Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) in Medicine dela, prometa in športa (MDPŠ). Na ta račun bo na razpolago dodaten prostor v glavni stavbi Zdravstvenega doma Idrija, kar nam bo posledično omogočilo, da bodo vse splošne ambulante preseljene na isto lokacijo – v 1. nadstropje. Na ta račun bomo v pritličju stavbe pridobili dodatne prostore za satelitski urgentni center, otroško in šolsko ambulanto ter patronažno službo.

Investicijo v satelitski urgentni center naj bi v celoti krila država s pridobljenimi evropskimi sredstvi, izgradnja pa naj bi se pričela predvidoma leto dni po preselitvi dejavnosti v avstrijski del. Občina Idrija bo krila stroške investicije v avstrijski del iz občinskega proračuna, vendar bo, na osnovi že podpisanega sklepa vlade, del stroškov v višini dobrih 680.000 evrov država občini povrnila.

S to investicijo bo ZD pridobil dovolj prostora za izvajanje vseh svojih dejavnosti in uvedbo dodatnih programov.

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112

Dostopnost