ZDI_vhod celi

Dne 15. 1. 2024 je vodstvo ZD Idrija prejelo soglasje s strani Glavnega stavkovnega odbora Sindikata FIDES k Navodilom za zagotavljanje minimalnih delovnih procesov v času splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov. S tem so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo stavke zdravnikov v skladu s Stavkovnimi pravili za splošno stavko z začetkoma dne 9. 1. 2024 in 15. 1. 2024, ki jih je 12. 12. 2023 sprejel Glavni stavkovni odbor FIDES.

Omejitve veljajo samo za zdravnike in zobozdravnike, ki so vključeni v stavko. Pri drugih zdravnikih, zobozdravnikih, zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih ni omejitev pri izvedbi zdravstvenih storitev.

Do preklica stavke bodo ambulante zdravnikov in zobozdravnikov, ki so vključene v stavko, delovale v omejenem obsegu oziroma preko t. i. nadomestne ambulante.

V času stavke bomo zagotavljali zdravniške storitve, ki so predpisane po Zakonu o zdravstveni dejavnosti in Zakonu o zdravniški službi:

  • zdravljenje vročinskih stanj in infekcij;
  • zdravljenje poškodb in zastrupitev;
  • zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt;
  • druge storitve nujne zdravniške pomoči;
  • opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih alineah (triažni pregledi);
  • predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih alinej.

Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve:

  • vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let;
  • vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom;
  • ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Dostopnost do ambulant za paciente po telefonu in Gospodarju zdravja ostaja nespremenjena.

KategorijaObvestila

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112

Dostopnost