Na podlagi 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 8. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija, 33. člena Statuta ZD Idrija in sklepa sprejetega na izredni seji sveta zavoda, dne 30.06.2020, Svet zavoda Zdravstveni dom Idrija, razpisuje prosto delovno mesto…

Izrazi uporabljeni v moški-ženski obliki, so uporabljeni nevtralno kot za moške in ženske. Naziv delovnega mesta: radiološki inženir III, E047056 Opis del in nalog: Izvajanje postopkov RTG diagnostike, na podlagi naročila zdravnika ter posredovanje RTG posnetkov v pristojne ambulante Skrb za nemoteno delovanje aparatur v RTG kabinetu Zagotavljanje in strokovno izvajanje zaščite pred ionizirajočimi sevanji…

Izrazi uporabljeni v moški-ženski obliki, so uporabljeni nevtralno kot za moške in ženske. Naziv delovnega mesta: Medicinski biokemik specialist I Opis del in nalog: Organizacijsko tehnična opravila v zvezi z razporejanjem delavcev, delitvijo opravil, kontrolo dela, vzdrževanjem in popravilom aparatur, nabavo reagentov in ostalega laboratorijskega materiala Skrb za modernizacijo opreme in pribora ter laboratorijskih postopkov,…

Opis del in nalog – zdravnik specialist družinske ali splošne medicine Vodenje abmulante v domovih za upokojence ter odkrivanje nepravilnosti in bolezni človeškega organizma ter izvajanje preventivnih in kurativnih metod Opravljanje medicinskih pregledov in postavljanje diagnoz Predpisovanje in izvajanje zdravljenja pri ugotovljeni bolezni, nepravilnosti ali poškodbi Izvajanje dogovorjenih preventivnih medicinskih metod in zdravljenja Upoštevanje zdravstvene…

Opis del in nalog: Izvajanje dispanzerskega zdravstvenega varstva določenih skupin Odkrivanje bolezni, zdravljenje in rehabilitacija Naloge s socialno-medicinskega področja Vodenje medicinske dokumentacije Sodelovanje v službi nujne medicinske pomoči, v ambulanti in na terenu Opravljanje zdravniških pregledov na domu Sodelovanje pri planiranju potreb po osnovnih sredstvih in materialih v okviru svoje o  organizacijske enote Spremljanje in…

Opis del in nalog: Planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor dela v organizacijski enoti medicine dela, prometa in športa Izvajanje preventivnih pregledov v zvezi zdravjem in varnostjo pri delu, ter izdelava ocene tveganja Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom, voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil in športnikov Poklicno usmerjanje Opravljanje funkcionalne…

Opis del in nalog: Planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje dela v organizacijski enoti dispanzerja za žene Izvajanje dispanzerskega zdravstvenega varstva določenih skupin prebivalstva Odkrivanje bolezni, zdravljenje in rehabilitacija Naloge s socialno-medicinskega področja Vodenje medicinske dokumentacije Planiranje potreb po osnovnih sredstvih in materialih v okviru svoje organizacijske enote Spremljanje in nadziranje ravnanja z osnovnimi sredstvi in…

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 33. in 34. člena Statuta ZD Idrija in sklepa sprejetega na 7. seji Sveta zavoda, dne 15.02.2017, Svet zavoda Zdravstveni dom Idrija, objavlja prosto delovno mesto direktorja Zdravstvenega doma Idrija (m/ž), za 4-letno…

Šifra delovnega mesta: J017025 Opis del in nalog: Upravljanje informacijskega sistema v ZD Idrija Upravljanje drugih telekomunikacijskih sistemov in naprav v ZD Skrbništvo nad delovanjem lokalne računalniške, strojne in programske opreme Vzdrževanje informacijskega in telekomunikacijskega sistema oz. infrastrukture Operativno-tehnična pomoč uporabnikom pri uporabi strojne, programske, telekomunikacijske in druge sorodne opreme Odprava napak na strojni, programski in…

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112