7APRIL JE SVETOVNI DAN ZDRAVJA

7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja, ki že drugo leto zapored poteka pod geslom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.

V Sloveniji širok nabor preventivnih zdravstvenih programov

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato je izjemno pomembno, da vsem omogočimo dostopnost do zdravstvenih storitev, s čimer prispevamo tudi k zmanjševanju neenakosti v zdravju. V Sloveniji imamo na voljo širok nabor preventivnih zdravstvenih programov, kot so:

Vsak od naštetih programov prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev, k zmanjševanju neenakosti in k manjšemu bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni. Z udeležbo v preventivnih programih prebivalci Slovenije uresničujemo svojo pravico do zdravja, hkrati pa prevzemamo tudi svoj del odgovornosti zanj.

V Sloveniji povečali dostopnost do preventivnih programov

V preteklih letih (od leta 2013 naprej) smo v Sloveniji investirali sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Evropskega socialnega sklada za izboljšanje dostopnosti do preventivnih pregledov in programov krepitve zdravja v 30 zdravstvenih domovih in pripadajočih lokalnih okoljih. S povečevanjem dostopnosti, še posebej za tiste najbolj ranljive, zmanjšujemo neenakosti v zdravju.

V projektih »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih«, ki bosta potekala do leta 2020, v 27 zdravstvenih domovih v Sloveniji nadgrajujemo preventivne programe za nosečnice, mlade matere, novorojenčke, otroke, mladostnike in odrasle, vzpostavljamo multidisciplinarne time v centrih za krepitev zdravja, krepimo patronažno službo ter povezujemo vladne in nevladne organizacije v skrbi za krepitev zdravja. S tem omogočamo skupnostim, da tudi same v svoje roke vzamejo načrtovanje in odločanje o tem, kaj je najpomembnejše za boljše zdravje njihovih prebivalcev.

V projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega socialnega sklada, je vključen tudi ZD Idrija.

Vir: NIJZ

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112