Bolniški list obrazec
Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list je javna listina, ki jo izda vaš splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik in s katero kot zavarovanec uveljavljate pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.

S 1. februarjem elektronski bolniški list (eBOL)

Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem. Delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene.

Tudi v ambulantah ZD Idrija bomo v skladu z navodili ZZZS pričeli izdajati eBOL

Edina novost v prvi fazi uvedbe, ki bo trajala do konca januarja 2020 je, da je na bolniškem listu digitalni in ne lastnoročni podpis zdravnika, kar ne vpliva na uveljavljanje vaših pravic. Pacienti boste do navedenega datuma še vedno prejemali t.i. »zelene« bolniške liste na predpisanih obrazcih, ki jih boste predložili svojemu delodajalcu, kot je to veljalo doslej.

Od februarja 2020 dalje izdajanje bolniških listov elektronsko

V drugi fazi, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020, bodo delodajalci vaše bolniške liste prevzemali elektronsko prek portala SPOT (prej eVEM) in jih od navedenega datuma dalje v ambulantah ne bomo več tiskali in izročali pacientom, saj jih ne bo več potrebno dostavljati vašim delodajalcem (razen nekaterih redkih izjem). Pacienti imate z digitalnim potrdilom dostop do svojih elektronskih bolniških listov na ZZZS portalu.

Kljub uvedbi eBOL morate pacienti še vedno sami poskrbeti za vse spremembe v zvezi z vašim bolniškim staležem. Tako morate obvestiti svojega zdravnika o podaljšanju bolniškega staleža in dostaviti potrebno dokumentacijo, v kolikor z njo ne razpolaga vaš izbrani osebni zdravnik. Prav tako morate sporočiti zaključek bolniškega staleža in se z osebnim zdravnikom dogovoriti za izdajo eBOL ter javiti morebitne druge spremembe.

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112

Dostopnost