Zaradi vse slabše epidemiološke situacije v ZD Idrija in številnim vladnim odlokom, vam je v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija in Zdravstveni postaji (ZP) Cerkno še vedno na voljo dostop do ambulant in služb tako kot doslej (brez dokazovanja PCT pogojev).

Ob vhodu v prostore ZD Idrija je potrebno izpolniti “Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov“, s tem jamčite za pravilnost podanih podatkov glede svojega trenutnega zdravstvenega stanja. Namen triažne točke ni omejevati dostopa do zdravstvenih storitev, ampak preprečiti prenos okužb znotraj zdravstvenih prostorov.

Na podlagi priporočil za obravnavo pacientov v vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v ZD Idrija in ZP Cerkno, je zato pred vsakim pregledom v ambulantah ZD Idrija in ZP Cerkno obvezno potrebno izpolniti vprašalnik, tega lahko izpolnite že pred prihodom v ambulanto in ga prinesete s seboj – na voljo vam je s klikom na link v prejšnjem odstavku – ter si na triažni točki izmeriti telesno temperaturo.

Za otroke v starosti do vključno 15. leta velja, da vprašalnik s podpisom potrdijo starši otroka.

Prosimo vas, da na preglede prihajate ob terminu, predvidenem za pregled in po predhodnem dogovoru, v ZD Idrija ali ZP Cerkno pa ne prihajate nenaročeni.

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112