Simbolično smo v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija v teh dneh svojemu namenu predali nove prostore rentgenskega (RTG) kabineta z novim RTG aparatom in prostore Dispanzerja za mentalno zdravje otrok in mladostnikov (DMZ), fizioterapije in razvojne ambulante, v tako imenovanem »italijanskem« delu starega ZD v Idriji.

Gre za dve pomembni investiciji, ki sta skupaj stali več kot 600 tisoč evrov, v ZD Idrija pa smo del sredstev zagotovili s pomočjo ustanoviteljev – občine Idrija in Cerkno, del sredstev smo zagotovili iz lastnih virov, del sredstev pa smo uspeli pridobiti na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.

Otvoritev RTG – sodelavki v RTG kabinetu Neja Poljanec in Tadeja Žakelj

Novi, sodobni prostori RTG kabineta z novim RTG aparatom omogočajo diagnostiko na sodobnih programih, investicija, vredna več kot 300 tisoč evrov, pa je za ZD izjemnega pomena, saj je bil dosedanji RTG aparat močno dotrajan in ni bil primeren za programe, ki bi omogočali kvalitetno RTG diagnostiko. S prenovo prostorov smo zagotovili tudi prostorske možnosti za ločeno zobno in ostalo RTG diagnostiko, kar pomeni, da bo v prihodnje ob morebitni dodatni investiciji v zobni RTG mogoče istočasno izvajati obe dejavnosti na najsodobnejših napravah.

Bogdan Tušar, predsednik sveta zavoda ZD Idrija, mag. Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija, Jure Dolinar, vodja Sektorja za investicije in javna naročila na Ministrstvu za zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, ki je dejansko zametek bodočega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, pa ima nove prostore v t.i. »italijanskem« delu starega ZD v Idriji. V začetku aprila so v dispanzerju z delom pričele logopedinja, klinična psihologinja in psihologinja, v ZD Idrija pa računamo, da bomo do konca leta 2023 popolnili zahtevana delovna mesta, ki bodo omogočala vzpostavitev navedenega centra. V novih prostorih že izvajamo tudi fizioterapevtske obravnaveve v okviru razvojne ambulante.

Prostori »italijanskega dela« nekdanjega ZD v Idriji so bili dlje časa neuporabni, leta 2017 se je pričelo s projektnimi deli v okviru popotresne sanacije, investicijo v nove prostore je idrijska občina zaključila lani. V ZD Idrija smo za prostore zagotovili ustrezno opremo, v teh dneh pa zdravstvene sodelavke v novih prostorih že vodijo obravnave.

V sosednjem – avstrijskem delu – pa naj bi z deli pričeli v prihodnjem letu, na idrijski občini namreč pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili do konca letošnjega leta, investicija vredna od 600-700 tisoč evrov pa naj bi bila po napovedih občine končana do konca prihodnjega leta.

O nas so poročali mediji:

Primorski val, 20. 4. 2022

Idrijske novice, 20. 4. 2022

KategorijaSplošna obvestila

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112

Dostopnost