Avtomatski defibrilator

V Zdravstvenem domu Idrija (ZD Idrija) smo lani pričeli z izvedbo izobraževanj nudenja prve pomoči na terenu oziroma z izobraževanjem »prvih posredovalcev«. Izobraževanje izvajajo sodelavci enote nujne medicinske pomoči (NMP) ZD Idrija, ki jo vodi Tine Pavšič, specialist urgentne medicine.

Doslej smo izobrazili 175 prostovoljcev

Do konca januarja 2019 so naši sodelavci izobrazili 175 prostovoljcev, v sistem pa so vključena vsa prostovoljna gasilska društva v občinah Idrija in Cerkno. Predvidoma bomo s prvim delom usposabljanj zaključili aprila letos, za tem pa bomo poleg posameznih novih organizirali tudi letne obnovitvene tečaje. Skupaj bomo tako po prvem letu v sistem vključili okrog 210 prvih posredovalcev.

V službi NMP ZD Idrija so pripravili tudi zemljevid lokacij AED

Tako kot prvi posredovalci lahko pripomorejo k reševanju življenj, je pomembna tudi dostopnost do avtomatskih defibrilatojev (AED). Teh je v zadnjem času v vaseh po Idrijskem in Cerkljanskem precej, zato so v sklopu projekta prvih posredovalcev v službi NMP ZD Idrija pripravili interaktivni zemljevid z lokacijami večine javno dostopnih AED v občinah Idrija in Cerkno. Gre za povezavo do zemljevida, ki je dostopna na internetni strani ZD Idrija, v ZD pa si želimo, da bi povezavo objavili tudi lokalni mediji in občina Idrija ter Cerkno na svojih spletnih straneh.

Povezava do zemljevida AED

Za sodelovanje v sistemu prvih posredovalcev je potreben dostop do AED

Za sodelovanje v sistemu prvih posredovalcev mora imeti pristojna enota prvih posredovalcev dostop do AED naprave. Po dogovoru med občinama Idrija in Cerkno, ZD Idrija in enoto ZRP bo upravljanje javno dostopnih AED naprav v občinah prevzel ZD Idrija. Za to odgovorna oseba v ZD Idrija bo vodila evidenco vseh AED naprav, posodabljala spletni zemljevid in skupaj s skrbnikom naprave skrbela za redno in izredno vzdrževanje ter zamenjavo potrošnega materiala AED naprave. Sredstva za vzdrževanje in potrošni material AED naprav bosta zagotavljali občini, za morebiten nakup oz. sofinanciranje nakupa novih AED naprav pa se bo odločalo za vsak primer posebej. ZD Idrija bo skupaj z občinama odločal tudi o vključitvi in postavitvi novih AED naprav v sistem. Vsaka AED naprava, ki bo vodena v evidenci, mora imeti skrbnika, ki ga po dogovoru določi enota ZRP, lokalna skupnost oz. posameznik, lastnik AED naprave. Skrbnik bo vsaj enkrat na vsake 3 mesece napravo pregledal, vodil evidenco pregledov in o morebitnih nepravilnostih obvestil odgovornega v ZD Idrija. Skupaj z odgovornim bo uskladil načrt rednega vzdrževanja in mu enkrat letno posredoval evidenco pregledov.

AED lahko reši življenje

Avtomatski zunanji defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno zažene in s tem reši življenje. Potrebno se je zavedati, da aparat sam po sebi ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš in umetnim dihanjem. AED je popolnoma varna naprava, ki jo lahko uporablja vsakdo. Je pa zelo pomembno, da je redno vzdrževana in v primeru potrebe na voljo za uporabo. V dobro vseh občanov zato v ZD Idrija ob tem prosimo vse morebitne lastnike AED, ki še niso in bi lahko bili vključeni v javno mrežo, da se obrnejo na vodjo reševale službe ZD Idrija Olega Valentina Vidmarja, ki skrbi za javno dostopne defibrilatorje v občinah Idrija in Cerkno, da v sodelovanju z občinama Idrija in Cerkno najdemo rešitev za najbolj primerno lokacijo AED-ja in ga vključimo v sistem.

Sistem prvih posredovalcev in dostopnost do AED sta pomembna

Eden večjih izzivov  NMP na območju občin Idrija in Cerkno je razgibanost in razsežnost terena, saj ena sama intervencija pomeni odsotnost ekipe NMP iz baze za vsaj tri ure. Na tem območju živi približno 17.000 prebivalcev,  poleg centralnih mest (Idrija in Cerkno) imata občini še več deset, večinoma odročnih naselij na terenu, ki meri približno 425 km2

Zato je sistem prvih posredovalcev in ustrezna dostopnost do avtomatskih defibrilatorjev neprecenljivega pomena. V preteklem letu se je pokazalo, da je sistem delovanja prvih posredovalcev učinkovit, dobro organiziran in za občini, kot sta Idrija in Cerkno, nujno potreben. Ob tej priložnosti se ZD Idrija zahvaljuje vsem prostovoljcem – prvim posredovalcem, ki so pokazali pripravljenost pomagati pomoči potrebnim v primeru življenja ogrožajočih stanj, regijskemu centru za obveščanje Nova Gorica za sodelovanje, SZUM ter Slovenskemu reanimacijskemu svetu za usmeritev ter občinama Idrija in Cerkno.

Lani so bili prvi posredovalci aktivirani sedemkrat

Ob koncu dodajamo, da so bili za pomoč pri intervencijah v lanskem letu prvi posredovalci aktivirani sedemkrat, dvakrat je bila potrebna uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja.  V ZD Idrija si prizadevamo, da bi v prihodnje v sistem prvih posredovalcev vključili tudi policiste, pripadnike civilne zaščite, rdečega križa ter ostale prostovoljce, ki niso člani prostovoljnih gasilskih društev, so pa pripravljeni priskočiti na pomoč obolelim ali poškodovanim osebam.

KategorijaSplošna obvestila

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112