Pravica uporabe in avtorske pravice

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, če ni izrecno drugače določeno, so informacije javnega značaja in niso avtorskopravno varovane. Vsebine se lahko reproducirajo v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti morebitna opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir naveden Zdravstveni dom Idrija.

Prevzemanje odgovornosti

Zdravstveni dom Idrija bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zavod si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti Zdravstveni dom Idrija, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani zavoda, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Spletne strani Zdravstvenega doma Idrija vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti zavoda, zato zavod ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Varovanje osebnih podatkov

Zdravstveni dom Idrija, e-naslov zd.idrija@zd-idrija.si, je upravljavec z osebnimi podatki za spletno stran zd-idrija.si.

Zdravstveni dom Idrija se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Osebne podatke posameznika Zdravstveni dom Idrija obdeluje in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval:
– naročilo na pregled, naročanje napotnic, receptov ipd.

Podrobnosti glede varovanja osebnih podatkov (Gospodar zdravja) so objavljene tu.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Podlago za zbiranje osebnih podatkov predstavlja obrazec na spletni strani, kamor stranka vpiše podatke, ki so potrebni za komunikacijo / naročilo.

Zdravstveni dom Idrija za namene izvedbe naročila hrani naslednje osebne podatke: ime, priimek, telefon, email, …

Podatki se ne shranjujejo na spletu, ampak se ob oddaji obrazca takoj prenesejo v e-poštni naslov izbrane ambulante.

Zdravstveni dom Idrija se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodni organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Zdravstveni dom Idrija bo pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Zdravstveni dom Idrija se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov zd.idrija@zd-idrija.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslov zd.idrija@zd-idrija.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GPDR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Naročanje preko spletnih obrazcev

V ambulante Zdravstvenega doma Idrija se je možno naročiti osebno, po telefonu, elektronski pošti ali preko obrazca za naročanje. V primeru, da se uporabniki spletne strani odločijo za naročilo preko spletnega obrazca, predlagani termini veljajo samo v primeru, da so s povratno informacijo uporabnikom potrjeni na elektronski naslov ali s klicem na telefonsko številko.

NAMEN SPLETNEGA MESTA IN TEHNIČNA PRIPOROČILA  

Namen spletnega mesta Zdravstvenega doma Idrija je omogočiti dostop do splošnih informacij o delovanju zavoda. Spletne vsebine, ki so pred vami, so smo pripravili v Zdravstvenem domu, v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Glavna urednica spletnega mesta je Maja F. Trpin.

Tehnična priporočila za uporabo

Spletno mesto je optimizirano za spletna brskalnika MS Internet Explorer in Mozilla Firefox. Na ostalih spletnih brskalnikih pa naj bi se spletne strani prikazovale le z manjšimi oblikovnimi ali funkcijskimi odstopanji. Za ogled nekaterih objavljenih vsebin oziroma dokumentov potrebujete enega od naslednjih brezplačnih programov:

Izvedba Tehnološko izvedbo je zagotovilo podjetje Lampret.net