Zobozdravstvena mladina

Bolezni zob in ustne votline je mogoče preprečiti z redno in pravilno skrbjo za zobe in zdravje.

Otrokom že v ranem otroštvu prebudimo spoznanje o pomembnosti in pravi vrednosti zdravja zob in jih čim prej naučimo, kako bodo lahko zdravje zob obdržali skozi vse življenje.

Zdravje zob naših predšolskih otrok je odvisno predvsem od skrbnosti staršev. Zato je naloga zdravstva in organizirane zobozdravstvene vzgoje pridobivanje in osveščanje otrok, staršev in drugih za vzgojo pomembnih odraslih. Le skupno, usklajeno delovanje se bo odrazilo v zadovoljnih in lepih nasmehih naših otrok, ki bodo tudi skozi postopno osvajanje veščin za zaščito svojih zob razvijali spretnost, razumnost, vztrajnost in doslednost.

Med starši je še vedno prisotno stališče, da otroci slabe zobe podedujejo. In res je zdravje otrokovih zob v družini pogosto podobno zdravju zob svojih staršev. Razlog za to pa je iskati v nepravilnih stališčih in navadah staršev, ki so jih deležni tudi otroci. Izkušnje namreč kažejo, da lahko s pravilno skrbjo za zobe preprečimo njihovo obolevanje.

Zdravje zob in ustne votline naših najmlajših je pomembno za razvoj in zdravje zob, žvekalnega aparata in splošnega zdravja. Zdravi mlečni zobje omogočajo izrast zdravih stalnih zob, s tem pa srečnejše in kvalitetnejše preživljanje otroštva.