Opis del in nalog:

 • Planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor dela v organizacijski enoti medicine dela, prometa in športa
 • Izvajanje preventivnih pregledov v zvezi zdravjem in varnostjo pri delu, ter izdelava ocene tveganja
 • Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom, voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil in športnikov
 • Poklicno usmerjanje
 • Opravljanje funkcionalne diagnostike s področje fiziologije dela
 • Specialistična dejavnost pri poklicnih obolenjih in obolenjih v zvezi z delom z ocenjevanjem delazmožnosti, konziliarni pregledi
 • Specialistične ekspertize in mnenja
 • Zdravstvena ocena delovnih mest
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Poklicna rehabilitacija delavcev
 • Vodenje medicinske dokumentacije
 • Planiranje potreb po osnovnih sredstvih in materialih v okviru svoje organizacijske enote
 • Spremljanje in nadzor ravnanja z osnovnimi sredstvi in materialom v okviru svoje organizacijske enote
 • Sodelovanje pri strokovnem nadzoru v zdravstvenem domu
 • Posredovanje znanja in izkušenj sodelavcem
 • Mentorstvo zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem

ter druga opravila po nalogu vodje enote, strokovnega vodje, direktorja, določena v Aktu o sistemizaciji delovnih mest ZD Idrija

Izobrazba:

 • Doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa

Čas trajanja zaposlitve/Vrsta zaposlitve:

Nedoločen čas/Polni delovni čas

Delovne izkušnje:

Zaželene

Potrebna znanja/Druga potrebna znanja:

Urejevalnik besedil (osnovno); delo s preglednicami (osnovno); opravljen strokovni izpit, ustrezna licenca za delo, delovne izkušnje zaželene

Prijave:

Pisno – ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Elektronsko – zd.idrija@zd-idrija.si

Informacije:

Maja Filipič Trpin, 05 37 34 202

Rok prijave:

V teku

KategorijaZaposlitveni oglasi

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112