Opis del in nalog – zdravnik specialist družinske ali splošne medicine

 • Vodenje abmulante v domovih za upokojence ter odkrivanje nepravilnosti in bolezni človeškega organizma ter izvajanje preventivnih in kurativnih metod
 • Opravljanje medicinskih pregledov in postavljanje diagnoz
 • Predpisovanje in izvajanje zdravljenja pri ugotovljeni bolezni, nepravilnosti ali poškodbi
 • Izvajanje dogovorjenih preventivnih medicinskih metod in zdravljenja
 • Upoštevanje zdravstvene zakonodaje in pravil za zdravstveno zaščito in promocijo zdravja
 • Ugotavljanje smrti in vzroka smrti oz. izvajanje mrliško pregledne službe
 • Vodenje medicinske dokumentacije
 • Planiranje potreb po osnovnih sredstvih in materialih v okviru svoje organizacijske enote
 • Spremljanje in nadziranje ravnanja z osnovnimi sredstvi in materialom v okviru svoje organizacijske enote
 • Sodelovanje pri strokovnem nadzoru v zdravstvenem domu

ter druga opravila po nalogu vodje enote, strokovnega vodje, direktorja, določena v Aktu o sistemizaciji delovnih mest ZD Idrija

Izobrazba:

 • Doktor medicine, specialist družinske/splošne medicine

Opis del in nalog – zdravnik specialist ginekologije in porodništva

 • Planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje dela v organizacijski enoti dispanzerja za žene
 • Izvajanje dispanzerskega zdravstvenega varstva določenih skupin prebivalstva
 • Odkrivanje bolezni, zdravljenje in rehabilitacija
 • Naloge s socialno-medicinskega področja
 • Vodenje medicinske dokumentacije
 • Planiranje potreb po osnovnih sredstvih in materialih v okviru svoje organizacijske enote
 • Spremljanje in nadziranje ravnanja z osnovnimi sredstvi in materialom v okviru svoje organizacijske enote
 • Sodelovanje pri strokovnem nadzoru v zdravstvenem domu
 • Posredovanje znanja in izkušenj sodelavcem
 • Mentorstvo zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem
 • Objavljanje strokovnih izkušenj s področja ginekologije in porodništva

ter druga opravila po nalogu vodje enote, strokovnega vodje, direktorja, določena v Aktu o sistemizaciji delovnih mest ZD Idrija

Izobrazba:

 • Doktor medicine, specialist ginekologije in porodništva

Čas trajanja zaposlitve/Vrsta zaposlitve za obe zaposlitvi:

Nedoločen čas/Polni delovni čas

Delovne izkušnje za obe zaposlitvi:

Zaželene

Potrebna znanja/Druga potrebna znanja za obe zaposlitvi:

Urejevalnik besedil (osnovno); delo s preglednicami (osnovno); opravljen strokovni izpit, ustrezna licenca za delo, delovne izkušnje zaželene

Prijave, informacije za obe zaposlitvi

Pisno – ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Elektronsko – zd.idrija@zd-idrija.si

Maja Filipič Trpin, 05 37 34 202

Rok prijave za obe zaposlitvi:

V teku

KategorijaZaposlitveni oglasi

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112