Izrazi uporabljeni v moški-ženski obliki, so uporabljeni nevtralno kot za moške in ženske.

Naziv delovnega mesta: Medicinski biokemik specialist I

Opis del in nalog:

 • Organizacijsko tehnična opravila v zvezi z razporejanjem delavcev, delitvijo opravil, kontrolo dela, vzdrževanjem in popravilom aparatur, nabavo reagentov in ostalega laboratorijskega materiala
 • Skrb za modernizacijo opreme in pribora ter laboratorijskih postopkov, sodelovanje pri nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja za laboratorij
 • Odgovornost za varnost in higieno v laboratoriju
 • Samostojno izvajanje zahtevnejših klinično kemijskih analiz
 • Sodelovanje v raziskovalnem delu
 • Spremljanje novosti v razvoju laboratorijske tehnologije in uvajanje novih postopkov
 • Strokovna vzgoja sodelavcev
 • Uvajanje pripravnikov
 • Vodenje, nadzor ter izvajanje notranje in zunanje kontrole kvalitete laboratorijskega dela
 • Vodenje in urejanje dokumentacije (evidence, statistik, arhiviranje) o opravljenih preiskavah, kakovosti dela in rezultatov, uporabljenih analitskih postopkih, nabavi materiala in drugih aktivnostih v laboratoriju
 • Strokovna razlaga dobljenih rezultatov
 • Komuniciranje med izvajalci in naročniki preiskav, informiranje in obveščanje oddelkov in služb
 • Sodelovanje z ustreznimi specialisti na sekundarni ravni
 • Priprava planov glede nabave osnovnih sredstev ter materiala, ki ga potrebuje organizacijska enote

ter druga opravila po nalogu vodje enote, strokovnega vodje, direktorja oziroma delavcev s pooblastili, določena v Aktu o sistemizaciji delovnih mest ZD Idrija

Izobrazba:

 • Specialist medicinske biokemije ali druga ustrezna izobrazba

Čas trajanja zaposlitve/Vrsta zaposlitve: Nedoločen čas/Skrajšani delovni čas (lahko tudi po 147. členu ZDR-1)

Delovne izkušnje: zaželene

Potrebna znanja/Druga potrebna znanja: Urejevalnik besedil (osnovno); delo s preglednicami (osnovno); delo z bazami podatkov (osnovno), izpit B kategorije, delovne izkušnje zaželene

Prijave: Pisno – ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija; elektronsko – zd.idrija@zd-idrija.si

Informacije: Maja Filipič Trpin, 05 37 34 202

Rok prijave: do 23. 9. 2020.

KategorijaZaposlitveni oglasi

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112