Izrazi uporabljeni v moški-ženski obliki, so uporabljeni nevtralno kot za moške in ženske.

Opis del in nalog:

 • Planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor nad delom v organizacijski enoti patronažne službe
 • Samostojno planiranje in izvajanje patronažnih obiskov v smislu socialnozdravstvene obravnave, babiške obravnave in zdravstvene nege bolnika na domu
 • Izvajanje procesa zdravstvene nege v vseh starostnih skupinah in kategorijah prebivalcev
 • Sodelovanje v zdravstveno negovalni skupini
 • Vključevanje v neprekinjeno zdravstveno varstvo
 • Izvajanje mentorskih nalog
 • Delo s skupinami za samopomoč (starostniki)
 • Planiranje potreb po osnovnih sredstvih in materialih v okviru svoje organizacijske enote
 • Spremljanje in nadzor nad ravnanjem z osnovnimi sredstvi in materialom v okviru svoje organizacijske enote
 • Analiza opravljenega dela in planiranje potreb
 • Predlaganje izboljšav za kvalitetnejše in racionalnejše delo
 • Uvajanje kakovosti, skrb za izvajanje navodil in pravil v organizacijski enoti
 • Sodelovanje pri strokovnem nadzoru v zdravstvenem domu

ter druga opravila po nalogu vodje enote, strokovnega vodje, direktorja, določena v Aktu o sistemizaciji delovnih mest ZD Idrija

Izobrazba:

 • Diplomirana medicinska sestra
 • Diplomirana babica

Čas trajanja zaposlitve/Vrsta zaposlitve: Nedoločen čas/Polni delovni čas, s poskusno dobo

Delovne izkušnje: Zaželene

Potrebna znanja/Druga potrebna znanja: Urejevalnik besedil (osnovno); delo s preglednicami (osnovno); delo z bazami podatkov (osnovno), delovne izkušnje zaželene

Prijave: Pisno – ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija Elektronsko – zd.idrija@zd-idrija.si

Informacije: Maja Filipič Trpin, 05 37 34 202

Rok prijave: do 3. 12. 2019.

KategorijaZaposlitveni oglasi

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112