Vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Idrija je v torek, 27.03.2018 medijem na novinarski konferenci predstavilo nove programe, ki bodo v ZD tekli v prihodnji mesecih.

Uspešna kandidatura na razpisu za širitev Centra za krepitev zdravja v ZD Idrija

Zdravstveni dom Idrija je konec lanskega leta uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za zdravje RS za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Gre za projekt katerega ključni namen je vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ).  Vrednost projekta je 350 tisoč evrov, dodatnih 200 tisoč evrov pa je na razpisu pridobila Občina Idrija, ki bo sredstva namenila za ureditev prostorov za delovanje CKZ.

CKZ so organizacijsko funkcionalna in vsebinska nadgradnja doslej obstoječih zdravstvenovzgojnih centrov, ki so bili po sklepu Ministrstva za zdravje leta 2002 vzpostavljeni v okviru tedanjega Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni. Celovit CKZ, ki ga kadrovsko in organizacijsko v teh dneh postavljajo tudi v ZD Idrija, bo samostojna enota v okviru ZD, ki bo zagotavljal izvajanje zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja ter zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.

Novi koncept CKZ omogoča večjo skrb za zdravje

Nov koncept CKZ ponovno krepi javnozdravstveno vlogo ZD v lokalni skupnosti, kar je bil že namen ustanavljanja prvih zdravstvenih domov. S preoblikovanjem zdravstvenovzgojnega centra bomo v ZD Idrija stremeli k zagotavljanju večje skrbi za javno zdravje, s posebej usposobljenimi strokovnjaki. V ZD Idrija v ta namen že zaključujemo aktivnosti, vezane na zaposlovanje ustreznega kadra, zaključujemo pa tudi z urejanjem prostorov za delovanje razširjenega centra. Občina Idrija bo namreč v prihodnjih mesecih s pridobljenimi sredstvi na razpisu ministrstva (200.000 EUR) pričela z deli v stari stavbi ZD, kamor naj bi se preselilo tudi programe zavode, do takrat pa bo razširjen CKZ deloval v prostorih stavbe ZD v Idriji oziroma na terenu.

Uspešni smo bili tudi na kandidaturi za projekt SOPA

Sicer pa smo bili v začetku letošnjega leta v ZD Idrija uspešni še na enem nacionalnem razpisu. Gre za tako imenovani projekt SOPA, ki ga v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in je prav tako sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.  NIJZ je z javnim povabilom k sodelovanju povabil konzorcije zdravstvenih domov in centrov za socialno delo.

Osnovni namen projekta SOPA je namreč zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Interdisciplinarni pristop predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije. ZD Idrija bo v tem delu sodeloval s Centrom za socialno delo Idrija, s katerim se je skupaj prijavil na povabilo NIJZ. Prve aktivnosti v projektu so že stekle.

Ekipa NMP pa vzpostavlja sistem prvih posredovalcev v občini Idrija in Cerkno

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči vključitve prvih posredovalcev ne določa kot obvezno, ampak je njihovo vključevanje v sistem nujne medicinske pomoči, izključno prostovoljno. Prvi posredovalci ne nadomeščajo prisotnosti zdravstvenih delavcev na terenu, ampak predstavljajo dopolnitev sistema nujne medicinske pomoči, saj lahko prispejo na mesto pomoči pred zdravstvenimi delavci .

V tem delu sta ZD Idrija roko podali tudi obe občini ustanoviteljici – Idrija in Cerkno, z aktivnim vključevanjem obeh gasilskih zvez – idrijske in cerkljanske. Vsa potrebna znanja vključenim prostovoljcem – gasilcem namreč v teh dneh nudi ekipa NMP ZD Idrija, na čelu z vodjem enote – zdravnikom Tinetom Pavšičem.

KategorijaSplošna obvestila

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112