Junij 2021

Pomembno je, da se za morebitni obisk, o katerem bo odločal vaš osebni izbrani zdravnik (v primeru njegove odsotnosti nadomestni), predhodno telefonsko dogovorite v ambulanti, za vse administrativne zadeve (naročanje receptov, terapij, odpiranje in zapiranje bolniških staležev, ipd.) se poslužujte storitev Gospodarja zdravja – obvestila in e-naročanje (pod ambulanto vašega osebnega izbranega zdravnika).

Vse paciente, ki ste naročeni na obravnave, prosimo, da se držite termina in upoštevate vse odrejene preventivne ukrepe.

DOP/POP URGENCA

(7-20)         

                                                          DOPOLDNE (7-14)

POPOLDNE (13-20)
1 TOR Habe/

Rupnik

Leskovec

Kavčič

Novak Knap
2 SRE Pavšič Straus

Novak Knap

Habe

Leskovec
3 ČET Rupnik/

Novak Knap

Leskovec

Kavčič

4 PET Pavšič Novak Knap

Rupnik (administracija)

5 SOB
6 NED
7 PON Novak Knap/

Rupnik

Likar do 16.30

 

Klančar

Straus

8 TOR Rupnik do 16/

Likar 16-20

Novak Knap

Leskovec

Klančar

Kavčič

Habe

 

 

9 SRE Kavčič Likar do 10.30

Novak Knap

Leskovec

Klančar

Straus

Habe

10 ČET Leskovec/

Rupnik

Likar do 10.30

Klančar

Habe 4h

Novak Knap

Kavčič

11 PET Pavšič Likar do 10.30

Klančar

Leskovec

12 SOB
13 NED
14 PON Klančar do 16h/

Rupnik

Novak Knap

Likar do 10.30

Straus
15 TOR Pavšič

Lapanja do 15h

Klančar

Kavčič

Habe

Likar do 16.30

Novak Knap

16 SRE Likar do 11h/

Rupnik 11h-20h

Novak Knap

Straus

Habe

Klančar
17 ČET Pavšič

Lapanja do 15h

Klančar

Kavčič

Habe 4h

Likar do 16.30

Novak Knap

18 PET Rupnik/

Novak Knap

Klančar

Likar do 10.30

19 SOB
20 NED
21 PON Pavšič

Lapanja do 15h

Novak Knap Klančar

Straus

22 TOR Klančar/

Rupnik

Novak Knap

Kavčič

Lapanja adm

23 SRE Pavšič

Lapanja do 15h

Novak Knap

Lapanja adm

Klančar

Straus

24 ČET Kavčič Klančar

Lapanja adm

Novak Knap
25 PET    
26 SOB
27 NED
28 PON Novak Knap/

Leskovec

Straus
29 TOR Habe/

Rupnik

Leskovec

 

Novak Knap
30 SRE Leskovec/

Jereb T

Straus

Novak Knap

Habe