ZDi foto nova stavba

Zdravstveni dom Idrija na podlagi 51. člena v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 27. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNINE – REŠEVALNEGA VOZILA

Dokumentacija javnega naročila:

  1. Namera_javno zbiranje ponudb
  2. Namera_javno zbiranje ponudb_obrazci
  3. Slike
KategorijaSplošna obvestila

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112

Dostopnost