Izrazi uporabljeni v moški-ženski obliki, so uporabljeni nevtralno kot za moške in ženske. Naziv delovnega mesta: radiološki inženir III, E047056 Opis del in nalog: Izvajanje postopkov RTG diagnostike, na podlagi naročila zdravnika ter posredovanje RTG posnetkov v pristojne ambulante Skrb za nemoteno delovanje aparatur v RTG kabinetu Zagotavljanje in strokovno izvajanje zaščite pred ionizirajočimi sevanji…

Izrazi uporabljeni v moški-ženski obliki, so uporabljeni nevtralno kot za moške in ženske. Naziv delovnega mesta: Medicinski biokemik specialist I Opis del in nalog: Organizacijsko tehnična opravila v zvezi z razporejanjem delavcev, delitvijo opravil, kontrolo dela, vzdrževanjem in popravilom aparatur, nabavo reagentov in ostalega laboratorijskega materiala Skrb za modernizacijo opreme in pribora ter laboratorijskih postopkov,…

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112