Pravica uporabe in avtorske pravice

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, če ni izrecno drugače določeno, so informacije javnega značaja in niso avtorskopravno varovane. Vsebine se lahko reproducirajo v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti morebitna opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir naveden Zdravstveni dom Idrija.

Prevzemanje odgovornosti

Zdravstveni dom Idrija bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zavod si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti Zdravstveni dom Idrija, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani zavoda, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Spletne strani Zdravstvenega doma Idrija vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti zavoda, zato zavod ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Varovanje osebnih podatkov

Zdravstveni dom Idrija avtomatsko zbira le neosebne podatke o uporabi spletnega mesta: katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani, koliko časa obiskovalci ostanejo na neki strani. Spletno mesto uporablja piškotke, ki služijo kot pomoč pri analizi uporabe strani.  

Naročanje preko spletnih obrazcev

V ambulante Zdravstvenega doma Idrija se je možno naročiti osebno, po telefonu, elektronski pošti ali preko obrazca za naročanje. V primeru, da se uporabniki spletne strani odločijo za naročilo preko spletnega obrazca, predlagani termini veljajo samo v primeru, da so s povratno informacijo uporabnikom potrjeni na elektronski naslov ali s klicem na telefonsko številko.

NAMEN SPLETNEGA MESTA IN TEHNIČNA PRIPOROČILA  

Namen spletnega mesta Zdravstvenega doma Idrija je omogočiti dostop do splošnih informacij o delovanju zavoda. Spletne vsebine, ki so pred vami, so smo pripravili v Zdravstvenem domu, v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Glavna urednica spletnega mesta je Maja Filipič.

Tehnična priporočila za uporabo

Spletno mesto je optimizirano za spletna brskalnika MS Internet Explorer in Mozilla Firefox. Na ostalih spletnih brskalnikih pa naj bi se spletne strani prikazovale le z manjšimi oblikovnimi ali funkcijskimi odstopanji. Za ogled nekaterih objavljenih vsebin oziroma dokumentov potrebujete enega od naslednjih brezplačnih programov:

Izvedba Tehnološko izvedbo je zagotovilo podjetje Lampret.net