Zdravstveni dom v Idriji nosi uradni naziv Zdravstveni dom slovenske vojaške partizanske bolnice Pavla. Zgrajen je bil leta 1983, posvečen pa je dr. Pavli Jerina – Lah, nekdanji zdravnici v Partizanski bolnici Pavli.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija želimo vsem prebivalkam in prebivalcem občin Idrija in Cerkno ter drugim uporabnikom v okviru materialnih danosti zagotoviti najvišjo mogočo kakovost zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Intenzivno izvajamo promocijo zdravja in razvijamo zdrav življenjski slog med prebivalci. Skrbimo za stalno strokovno rast in spodbujanje zaposlenih za boljše delovanje zavoda. Načrtujemo, izvajamo in stalno izboljšujemo delovne postopke. Napredek v razvoju zdravstvenih dejavnosti je pomemben prav tako kot razvoj gospodarstva in drugih dejavnosti, na območju, kjer delujemo in izvajamo naše poslanstvo.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija želimo ohraniti in še dograditi zaupanje med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev. Želimo ohraniti ugled Zdravstvenega doma in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti. Ustvarjamo prijazno okolje za zaposlene in naše obiskovalce.

Več informacij o Zdravstvenem domu Idrija dobite v Katalogu informacij javnega značaja v ZD Idrija.

Marija Magajne

Marija Magajne

Direktorica
05 37 34 202

Ana Ogrič Lapajne

Strokovna vodja
Nikita Primožič ZD Idrija uprava

Nikita Primožič

Vodja finančno-računovodske službe
05 37 34 206
Magda Gnezda ZD idrija uprava

Magda Gnezda

Glavna medicinska sestra
05 37 34 254

Maja Filipič Trpin

Poslovna sekretarka, Odnosi z javnostmi
05 37 34 202

Urška Pavšič

Informator
05 37 34 200

ČLANI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je najvišji organ Zdravstvenega doma Idrija. Mandat sveta je 4 leta.

Člani sveta zavoda ZD Idrija v mandatu 2016 – 2020 so:

 • Bogdan Tušar, predsednik (Občina Idrija)
 • Matic Vidmar, podpredsednik (ZD Idrija)
 • Milovana Lukan, članica (Občina Idrija)
 • Antonija Dakskobler, članica (Občina Cerkno)
 • Tatjana Žun, članica (ZZZS)
 • Gregor Okiljević, član (ZD Idrija)
 • Silvij Straus, član (ZD Idrija)

PRITOŽBE, PRIPOMBE IN POHVALE

Vse pohvale, pritožbe ali pripombe, vezane na delo Zdravstvenega doma Idrija, bodo obravnavane v skladu z Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ur. list RS št. 98/08) in internim Pravilnikom o reševanju pritožb v ZD Idrija.

Oseba za reševanje prvih pritožb je direktorica – Marija Magajne.

Lahko se oglasite osebno ali nas pokličite po telefonu 05 37 34 202, vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek med 11. in 12. uro. Na voljo smo vam tudi na elektronskem naslovu: zd.idrija@zd-idrija.si.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Zastopnik pacientovih pravic pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnici pacientovih pravic na našem območju (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana) sta: Mojca Mahkota (uradne ure: torek, od 13h do 19h in sreda, od 8.30 do 14.30) in Duša Hlade Zore (uradne ure: ponedeljek, od 8h do 15h in torek od 8h do 13h).

ZAPOSLITVENI OGLASI

JAVNA NAROČILA IN PRODAJE

Obveščamo vas, da je od 22.02.2018 v teku javna prodaja vozila VW Transporter T5, TDI…

 1.  JAVNA PRODAJA
  Objava sklepa javne prodaje z zbiranjem ponudb za rabljeno vozilo VW Transporter T5 2,5, letnik 2004, ki je v lasti ZD Idrija (okvara motoroja).
  Številka sklepa: 246-1/2018Objava: 22.02.2018Rok za oddajo ponudb: je do vključno torka, 06.03.2018, do 12. ure. 

  Odpiranje ponudb: bo javno, v sredo, 07.03.2018, ob 12:30, v prostorih sejne sobe ZD Idrija (II nadstropje).

  Dokumentacija:

  a) Sklep o zaključku javne prodaje

  b) Sklep številka 246-1/2018

 2. JAVNA NAROČILA

ZOBOZDRAVSTVENI STOLI (nakup in vzdrževanje)

Številka objave na portalu javnih naročil je JN008335/2017-W01

ROK za oddajo 06.10.2017 do 9. ure

Dokumentacija:

a) 2017_zobni stoli

HEMATOLOŠKI ANALIZATOR (nakup, dobava, montaža, oskrba z reagenti za 5 let in vzdrževanje)

Številka objave na portalu javnih naročil je JN 008407/2017-W01

Rok za oddajo: 06.10.2017 do 9. ure.

Dokumentacija

b) Idrija_analizator